начало-home

Стъкло

За декоративното оцветяване на стъклени повърхности също могат да се прилагат разнообразни техники на прахово покритие. Това може да се осъществи още в процеса на производство на самото плоско стъкло или върху разкроени в последствие плоски стъклени елементи. Праховото покриване успоредно с процеса на термозакаляване на плоско стъкло има своите технологични и икономически предимства. Освен това, елиминирането на течните разтворители и респективно летливите органични съединения, го правят изключително екологично и щадящо околната среда. Десетилетия наред то се е доказало като най-добрия способ за покриване на метални повърхности – стомана и алуминий. Оцветеното стъкло намира интериорно приложение в кухни, бани, офиси,  магазинно и складово оборудване.