начало-home

25 - 5 - 2016 г.


Международната конференция "Metal Days 2016" се проведе на 18 и 19 май в Пояна, Брашов, Румъния. Събитието се състоя за трети път и отбеляза голям интерес сред фирмите в металообработващите индустрии от Западна и Източна Европа.
Покритията имат много по-голямо значение от това да придават добър облик на дейтайлите. Те са изложени на тежки атмосферни условия и от тях се изисква да покриват високи стандарти на устойчивост и защита. В тази посока организаторите на конференцията - Rösler Румъния, в партньорство с TIGER Coatings GmbH & Co. KG, J. Wagner GmbH и Mankiewicz Gebr. & Co представиха опита на едни от най-добрите специалисти на световно ниво.
Новите технологии се основават на дългогодишни изследвания и опит, които водят след себе си огромното развитие в индустрии като автомобилостроене, корабостроене, авиация, метални конструкции, производсвто на алуминий, производство на медицински уреди и други. Като ексклузивен дистрибутор на TIGER Coatings за Румъния, ДЕЯКОЛОР представи праховите покрития TIGER и впечатли аудиторията с презентацията си на предимствата и иновациите при приложение и употреба на прахови бои в различните индустрии.
Сред лекторите бяха и специалисти като Benno Allerbauer (Rosler), Cosmin Vajkovszki (Rosler Romania), Rudolf Bitzinger (Wagner), Emilian Iana (Henkel), Helmut Lehner и Yavor Peshev (Tiger), Dirk Wenski (Mankiewicz) и Kristijan Marko (Mankiewicz).