начало-home

Търговски представител в Румъния

2 - 2 - 2015 г.

В началото на 2015 екипът на „Деяколор” ЕООД се увеличи с още един член. От месец януари няшият нов търговски представител Разван Унгуреану стартира дейността ни в Букурещ. Той ще представлява Деяколор и праховите бои Tiger Coatings пред нашите настоящи и бъдещи румънски клиенти. Пожелаваме му успех и множество професионални постижения!

 

Ungureanu Razvan
/reprezentant vanzari/ 

DEYACOLOR Ltd.
M + 40 734 101 197
E rungureanu@deyacolor.com