ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Η Ακαδημία Τεχνολογιών Επικαλύψης είναι ένα σεμινάριο τεχνικής κατάρτισης, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και εις βάθος γνώση στον τομέα των επικαλύψεων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. То σεμινάριο εξετάζει λεπτομερώς θέματα όπως η προεργασία, οι βάσεις και οι τεχνικές επίστρωσης των βαφών πούδρας, η θερμική επεξεργασία και ο ποιοτικός έλεγχος.

Η ομάδα μας επιθυμεί, με αυτήν την πρωτοβουλία, να προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις αρχές της σωστής εργασίας στον τομέα των επικαλύψεων πούδρας. Μετά την βελτίωση των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων του, ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει την εργασία του σε τομείς όπως η αποδοτικότητα και η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας και η βελτιστοποίηση της όλης παραγωγικής διαδικασίας.

Στο τέλος, σε κάθε συμμετέχοντα του πρόγραμματος θα απονέμεται επίσημο πιστοποιητικό συμμετοχής στην Ακαδημία Τεχνολογιών Επικάλυψης!

Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν την πραγματικά μοναδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία και τους όρους συμμετοχής, παρακαλώ, επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας περιμένουμε!